Pored izrade i montaže kompletno novih kranova, SR DAM, nudi sanaciju polovnih čeličnih konstrukcija kao i remont polovnih električnih dizalica! Nakon remonta i sanacije polovne dizalične oprame dajemo garanciju a nadležne institucije izdaju upotrbnu dozvolu!