ZAVARIVANJE, NAVARIVANJE, METALIZACIJA

Zavarivanje zbog svoje složenosti spada u specijalne procese proizvodnje. Zavareni spoj je visokog kvaliteta samo ako se ugradi  znanje, kvalitet i iskustvo. U našoj ponudi je zavarivanje: nelegiranih i niskolegiranih konstrukcionih čelika, visokolegiranih i nerdajučih čelika, aluminijuma, bronze, bakra, sivog liva, nodularnog liva, čeličnog liva ...  
Za zavarivanju koristimo: REL postupak - obloženom elektrodom rutilnog i bazičnog tipa obloge, MIG/MAG postupak - punim i punjenim žicama, TIG postupak  i lemljenje.. Posedujemo opremu za zavarivanje od renomiranih proizvođača: LINCOLN, CEBORA, CEA, KEMPI. Koristimo dodatne materijale proverenog kvaliteta: JESENICE, LINCOLN, CASTOLIN, INTERWELD... Pripremu za zavarivanje izvodimo: struganjem, brušenjem, glodanjem, rezanje plazmom, rezanje butanom, žljebljenje ugljenim elektrodama,....

Navarivanje koristimo za nanošenje materijala na osnovu radi povećanja otpornosti od trošenja ili da se već istrošeni deo vrati u prvobitno stanje sa istim ili boljim karakteristikama. Za dobijanje kvalitetnog navara potrebno je iskustvo i znanje iz navarivanja, održavanja tehničkih sistema i tribologije.

Metalizacija predstavlja postupak nanošenja uređajem za metalizaciju, materijala u obliku žice ili praha na željenu površinu radi postizanja određenih karakteristika. Metalizirani slojevi imaju primenu kod: popravke oštećenih delova, zaštite od korozije, popravke pogrešno obrađenih delova i nanošenja tvrdih formacija.

Više informacija o ovom programu možete naći na  WEB adresi naše partnerske firme vecowelding  www.vecowelding.com ili nas kontaktirati  na tel/fax: 023 526 456; 063 88 702 99; 063 16 696 46