SANJASTARI BANOVCI

IZRADA KRANSKIH GREDA DVOGREDNOG MOSNOG KRANA
NOSIVOST : 16T
RASPON:  17m