SR DAM  godinama unazad učestvuje u izradi i montaži čeličnih kranskih konstrukcija, mosnih, portalnih i konzolnih  kranova.  Nudimo kompletnu uslugu - od idejnog rešenja, preko projektovanja do izrade, montaže, ugradje opreme i puštanja dizalice u rad. Oprema koju ugradjujemo na kranove je isključivo iz uvoza (SWF, YALE, ABUS).
Takodje nudimo usluge reparacije tj. sanacije postojećih kranskih konstrukcija kao i remont polovne dizalične opreme.
Poseban program koji razvijamo je projktovanje i izrada prihvatnih elemenata i nosećih sredstava, koji su često neophoni za uspešnu manipulaciju teretom ( C-kuke, traverne, hvartaljke)!