"LAĐA"

Katamaran plovi na dva trupa prečnika 800mm, dužine 10m. Trupovi su izradjeni od toplovaljanog čeličnog lima Č.0361 debljine 2,5mm. Svaki trup ima tri nezavisne komore koje su posebno ispitane na nepropusnost. Trupovi su povezani rešetkastom konstrukcijom od kvadratnih cevi ojačani na mestima ukrštenja čvornim limovima. Patos je od dvocolovne daske površine 28m². Na njemu je izradjena kućica od dasaka dimenzija 2x3m. Na zadnjem delu, u osi, smešten je vanbrodski motor 15ks. Motor ima daljinske komande za promenu smera i brzine. Prostor oko kućice je natkriven nastrešnicom od ceradnog platna. Ukupna nosivost do potpunog potapanja je 9t. Katamaran je kompletno opremljen svetlosnom i zvučnom signalizacijom. Na katamaranu su ugradjeni demontažni automobilski točkovi  koji omogućuju lagan transport kao i vadjenje tj. spuštanje u vodu.